Beeldbewerking

Deze bewerking dient ervoor om het beeld te verbeteren, een artistieke bewerking toe te passen of om de aandacht meer op een bepaald onderdeel te vestigen. Om het eindresultaat te beïnvloeden kunnen afzonderlijke beeldelementen gewijzigd, verwijderd en/of toegevoegd worden.

Swifterbant50jaar*
Ter gelegenheid van 50 jaar Swifterbant in opdracht van Studio Tof! beeldbewerking uitgevoerd om van twee beelden één nieuw beeld te maken voor het omslag “Van Zichtbord tot Bloemenzoom”. Ook het scanwerk en lithografie van het binnenwerk is door Interlitho verzorgd.

In opdracht van Vormix beeldbewerking en lithografie uitgevoerd.

 

Jaren geleden in opdracht van O2 Communicatie beeldbewerking uit gevoerd i.v.m. afscheidscadeau voor filiaalhouders bij de omslag van C1000 naar Jumbo.

Share