Beeldbewerking

Deze bewerking dient ervoor om het beeld te verbeteren, een artistieke bewerking toe te passen of om de aandacht meer op een bepaald onderdeel te vestigen. Om het eindresultaat te beïnvloeden kunnen afzonderlijke beeldelementen gewijzigd, verwijderd en/of toegevoegd worden.

Swifterbant50jaar*
Ter gelegenheid van 50 jaar Swifterbant in opdracht van Studio Tof! beeldbewerking uitgevoerd om van twee beelden één nieuw beeld te maken voor het omslag “Van Zichtbord tot Bloemenzoom”. Ook het scanwerk en lithografie van het binnenwerk is door Interlitho verzorgd.

In opdracht van Vormix beeldbewerking en lithografie uitgevoerd.

In opdracht van Taluut heb ik samen met Hans Liberg beeldbewerking uitgevoerd voor posters, flyers en billboards.

Beeldbewerking.indd

In opdracht van Spring Communications beeldbewerking gedaan voor de poster  van het Maasstad Ziekenhuis.
De basis is een bak met twee mannen. De bak moest versmald worden zodat de mannen dichter bij elkaar kwamen. De kabels waren te kort en zijn langer gemaakt met schaduwwerking. De uitstraling van de bak heb ik strakker gemaakt en de drie bouten heb ik zelf gefotografeerd en op de goede maat erin gemonteerd.

In samenwerking met O2 Communicatie zijn dit campagnes van Super de Boer en Zuwe. Beeldbewerking en kleurcorrectie.

In opdracht van Spring Communications voor Pegasys

Share